vad kostade resan till Indien

papper
Hur duktig var jag idag? –hur duktig som helst!!
Kvittona från Indienresan har legat i en oinspirerade hög. Det är bara att erkänna; åker man iväg länge, så är det också mycket som ligger och väntar när kan kommer hem. så kvittohögen har jag bara skjutit framför mig.
Men kanske funderar du på att resa till Indien? Gå en kurs på Oneness University rentav?
kvitton
Man kan leva väldigt billigt i Indien, vara ursnål och ändå ha stora äventyret. Men RESAN kostar, flyget alltså. går man på kurs på Oneness University så kostar det. De flesta andra kostnader kan man fixa med…. åka buss o tåg istället för taxi. bo på enkla hotell eller ashram.
Men man kan inte jämföra Oneness University med nåt Indiskt Ashram, för vad jag vet, så kan man inte gå en så intensiv och fullmatad kurs som det innebär att gå kurs på OU. Lägger man sedan till den energi det Gudomliga Basooka Pådrag av Healing och Nåd, som man blir del av, så är det helt enkelt, En Fantastisk Möjlighet. GÅ DEN, om du kan.

Här har du min resa i siffror:

kostnader

resan kostade mig 7 500kr.  Kurs och boende på  Oneness University, hela kursen på 4 veckor,  kostade  drygt 22 000kr ( nu har man sagt att man vill höja priserna för år 2015 med 5000kr).  Kostnad för visum har jag visst glömt att ta med (är det 500kr?)
Sen bodde jag LYXIGT i Chennai ( 2 nätter både när jag reste in och när jag skulle hem) Chennai är en rufflig stad, värt att bo bra.
Det blev  runt 30 000kr.  Sen kommer det till, sådant som man kanske kan låta bli. Men jag kan tycka att det är en förmån att få vara med på eldcermonierna (Homas) , och sen hittar man ju alltid nåt annat roligt som man vill ha med hem, som musik, böcker, bilder och padukas.

Efter kursen stannade jag 14 dagar. bodde enkelt men bra. enkel mat.
Men jag ”passade på” ; tog några AyurVeda behandlingar, köpte kläder o tyger i bra material tex. Så hela resan slutade runt 48 000kr.

Så nu vet ni det.

 

 

Kvinnliga vingar

Nya Tiden

the female. canvas. of Ganga

Idag bjuder jag på en liten, men kraftfull  text. Den berör mig så djupt, ger mig gåshud och  jag vill dela med alla. speciellt vill jag dela den med alla mina döttrar och alla mina systrar ( OK jag har inga blods-systrar men väl hjärte systrar)
Texten är skriven i Indien, handlar om kvinnor, riktar sig till alla kvinnor i alla kulturer. Oavsett vad du tror om Indien och deras syn på kvinnor, så har Oneness med Amma och Bhagavan rullat ut en stor varm röd matta för det kvinnliga.
Så GRATTIS, varje dag är en dag av födelse. Tänk att vara 26, stå mitt i sin mognad som ung kvinna och kunna klä av sig alla inlärda koncept om vem man är och hur man ska vara. Tänk att bara få uppleva sig själv och livet genom sitt hjärta!  Tänk vilka vingar som kan vecklas ut och sträcka sig in i  det okända äventyret! 

KVINNLIGA VINGAR
Text från Oneness University:
”Under århundraden har människor  försökt att på olika sätt att lyfta upp kvinnor. det har varit en hel del små framsteg, men ingen drastisk förändring har skett på  global nivå. Detta är Vattumannens Tidsålder eller Det Femininas Tidsålder där det sägs att kvinnor  slutligen befrias från årtusenden av separation och dominans.

Vi är medvetna om det outsägliga elände som har drabbat kvinnor  genom historien. Det är verkligen nedslående att se, att människan fortfarande, efter upprättande av ett modernt samhälle, med tekniska framsteg, ännu  är så  bakåtsträvande i sina idéer och sitt handlande mot kvinnor.

Orsak
När du söker svar frågan varför vi har denna situation,  behöver vi gå tusentals år tillbaka i tiden. Kvinna hade då en andlig position i samhället.  Men det kom en mörk tid, då man blev förblindad av okunnighet. Törst efter makt gjorde att man tog ifrån kvinnorna deras andliga ställning. När de försvagades andligt, sjönk kvinnor snart också i andra hänseenden, både  i fysiska, mentala och moraliska hänseenden. Fysiskt blev hon beroende av män för sin överlevnad och säkerhet. Mentalt  förlorade hon förtroende, vision och entusiasm för högre mening med livet. Hennes tankehorisont  blev begränsat till känslomässig överlevnad och avkomma. Samhället och kulturen var alltför glada att begränsa henne ännu mera.

Hennes tillstånd är som berättelsen om lejonet som tas upp bland vargar. Det förutsätter  själv, att den är en bland dem, tills en dag, den inser sin sanna potential och ger ifrån sig ett högt vrål. På samma sätt, så länge hon identifierar sig med dessa begränsningar, kommer hon inte att inse sin sanna potential.

Ljus, blid av Ganga

Ljus, blid av Ganga

LÖSNING
Enligt Sri amma Bhagavan, ”Ett andligt vakuum i en kvinnas liv har alltid lett till hennes undergång i alla andra områden i livet.”
Andlighet är hennes hjärta. Hon är begåvad med förmågan av intuition och känsla. Kärlek är för henne en naturlig upplevelse. Världen saknar kärlek och kvinnan med sin förmåga till  kärlek och medkänsla, har kapacitet att inviga den gyllene Tidsåldern. Andlig utveckling är nyckeln till all annan form av utveckling. Kvinnor har en stor andlig styrka och kan vara stora andliga ledare.

För att bli respekterad av andra, måste man respektera sig själv. För kvinnor att respektera sig själva,  borde de leva annorlunda, uppleva annorlunda och göra saker annorlunda.

Så om kvinnan ska väckas, måste hon inse sin andliga natur. Hennes förvandling kan inte ske genom inlärning av moraliska värderingar och principer, det måste vara en radikal förändring i hur hon ser sig själv och världen omkring henne.

kvinnans frigörelse är inte en social eller politisk rörelse. Det är en rörelse  av medvetande. Oneness movment står för detta.

BEGRUNDANDE
Blunda. Få medvetenhet om din egen brist på respekt, för dig själv.  Se bristen på självförtroende, på grund av icke-acceptans av dig själv.”

 

Den värld vi lever i är så förfinad. Det kan vara svårt att inse hur fast man är. Kanske svårt att se för en ung kvinna. Buren är många gånger gyllene.  Oftast behöver man få sig ett par smällar för att inse att det är något som inte stämmer.
Varför ska man se sin egen brist??  Ja, det är där miraklet sker. Så lätt att peka på allt o alla andra, men att se sig själv och de inre föreställningar som har format ens liv, är den totala befrielsen.   Att acceptera sanningen om hur man själv varit med och bygga buren gör att buren börjar smälta bort . 

FIA

 

HÄR ÄR ORIGINALTEXTEN,  för den som gillar att läsa på engelska:

upplifting woman

condition
over the centuries people have tried varios means to uplift women. there has been a lot of improvment in pockets, but never the less a drastic change has not happend on a global level. this is the Aquarian age or the Age of Women where it is said that women should be finally liberated from years of separation and domination.

We are aware of the untold miseries that women have suffered down history. It is indeed disheartening to see that human beings after establishing a modern society with technological advancement are still backward in their ideas and practicies towards women.

Cause
When you go to the question why this predicament then we would have to go thousands of years back in time. woman had once held a spiritual position in the society then. But there came a dark age where man was blinded by ignorance. their thirst for power instigated them to usurp the spiritual status of women. Once weakened spiritually women fell in other dimensions too namely physical, mental and moral. Physically she became dependant on the male for survival and security. Mentally she lost confidence, vision and zest for higher meaning of life. Her horizon of thought got limited to emotional survival and progeny. society and culture were too happy to limit her.

her condition is like the story of the Lion that is brought up among wolves. It assumes it self to be one among them until one day it realizes its true potential and lets out a loud roar. Similarly, as long as she identifies herself with these limitations she would not realise her true potential.

SOLUTION
according to Sri amma bhagavan,” A spiritual vacuum in a womans life has always led to her downfall in every other sphere of life.”
Spirituality is her heart. She is gifted with the faculty of intuition and feeling. Love to her is a natural experience. The world is devoid of love and woman with her faculty of love and compassion has the capacity to inaugurate the Golden Age.Spiritual development is the key to every other form of development. Women have a great spiritual strength and could be great spiritual leaders.

In order to be respected by another, one needs to respect oneself. For women to respect themselves, they ought to live differently, feel differently and do things differently.

So if woman has to be awakened, she must realize her spiritual nature. Her transformation cannot be through inculcating certain moral values and principles, it has to be a radical change in the way she views herself and the world around her.

Womans liberation is not a social or a political movment. It is a movment in consciousness. the Oneness movment stand for this movment.

CONTEMPLATION
Close your eyes. Get consciousness about your own lack of respect for your self. the lack of confidence due to non-acceptance of themselves.

rapport från tystnaden

puja

Som en stark inre röst vaknade jag upp sista dagen av vår tysnad… Ja, om du följer bloggen, vet du, julhysteriska kan man inte kalla oss. Hos oss imploderar julen närmast. Försvinner bort i en intensiv motsatts. Först hade vi tre veckor med andligt/inre focus. Morgonritual med  meditation och även en stund på kvällen. Inramade dagar med enkel kost. Jag förvånade mig själv med att klara av det (tidiga morgnar är min absoluta akileshäl!) Efter de tre veckorna, som avslutades till vintersolståndet, den 21e december la vi till; tre dagar av total tystnad.

-Vad sa den där inre rösten? ”jag har inte råd med något annat än kärlek”

blommor, altaret

Den där inre sanningen, rösten som vi bär med oss. Talar olika högt vid olika tillfällen. Det här har man ju både hört och försökt leva efter…. kärlek… vilket man ju genast blir utmanad på, så fort någon trampat en på foten.
Nu var rösten där igen, som sitter som en stark känsla i kroppen. ”det är viktigt”
Jo tack, som ett tema genom livet, kanske ditt med? Livet försöker i alla fall lära mig, igen och igen. Minns fortfarande hur jag, ilsk, damsög min lägenhet, för många år sen. Det var något från skilsmässan den gången som for runt i skallen på mig. Jag damsög frenetiskt och sen tryckte jag på knappen som drar in damsugarsladden… upp for sladden och slog mig över handen, ont!! Det var inte förrän då som jag insåg vad slags tankar jag hade hängivigt mig åt…

Har du märkt att förmågan att på något sätt manifestera har ökat de senaste åren? Det går fort, och negativa tankar slår hårt… mot oss själva!
Ett annat exempel; vi sitter och dricker vårt morgonte. Tittar mot horisonten där solen nu ska stiga upp, de första strålarna sträcker ut sig. Då hoppar det ett litet troll in i mina tankar och jag börjar prata negativt om någon… inget allvarligt, men jag känner ju själv, hur jag vill svartmåla en situation.
Vad hände?? Solen bara försvann!! Molnen kom från ingenstans och morgonen var grå!
Ja, skratta åt mig! Men om man tillåter sig att se, så ser man snart, att negativitet… är kostsamt! Det slår tillbaka.

Det här kan man nog skriva en hel bok om ( och det finns) Till exempel har sportvärlden har ju blivit väldigt medveten om hur tankarna styr, skapar vinnare eller förlorare. Genom se sig som vinnare så skapas förutsättningen för seger.  Vi drar till oss det vi ger utrymme för i vårt liv.

Nu måste jag erkänna, det värsta jag vet är falska, glättiga överpositiva sannings-förnekande, ytliga människor. Sanning är viktigt.

blommor fat

Men sanningen har så många ansikten. Tacksamhet är hälsosamt. Ofta glömmer vi se den sanningen. Att vi har så mycket och så många att vara tacksamma till. Att se på sitt liv  och se allt som man har, att vara tacksam över, ändrar hela tankemaskinen. hur mycket har du att vara tacksam för? Hur mycket tar vi för givet??

De sista dagarna, då vi var i tystnad, började jag känna mitt eget hjärta. Det rörde sig som ett liten barn i min bröstkorg. Med rösten som påminde mig om kärleken, ökade förmågan, att vara lycklig… för ingenting. Livet är lyckan själv.
Lite sött, att den där katten vi har… hon kände det genast! Hon håller mig med ögonen och det är som vi pratar. Hon väljer att vara mer nära, det märks, duktig på att läsa mig. De är magiska, de där djuren.

Här är nog en koppling till att jag vek mycket av hösten till att åka till Indien -Är innerligt  glad att jag åkte iväg och gick den där Fördjupningskursen/ Deepening, på Oneness University. Känner verkligen att den gett djup åt livet, åt allt!

Så här följer en liten rapport om Livet efter Deepening, efter Uppvaknandet.
Allt har fått större djup.
Mer rakt på. Rurik säger, att jag blivit mycket mer bestämd. Känner med vad jag vill, vad jag kan.
Ser verkligheten mer, som den är. Utan negationer eller försköning. (vilket ger mer av Här & Nu.)
Fast minnet är inte så bra, har nog för första gången i mitt liv glömt bort att äta! (jag har alltid koll på maten) nuet är viktigare.
Känner alltid tystnaden …. även om jag är mitt uppe i något el är upprörd. Alltid, så finns det en stor inre tystnad.
Tankarna är mer frikopplade och stör mindre
Mindre föreställningar om saker och ting. -och SER/ är betraktande, oftast, när jag lever ut de där gamla ”programmen”.
känner förundran, över stort och litet, över det som vi oftast bara tar för givet.
Frånkoppling…. från sinnet och  kroppen blir allt mer tydlig. blir allt mer ett vittne till mig själ. Ser roat på mig själv.
Men, känsligare. Känner av mina och andras obalanser, tankar, känslor och fysiska besvär. Ännu mer nu. Tar på mig andras och vet inte riktigt alltid var det kommer ifrån.
Njuter mer av att vara den jag är, utan att döma. Upplever istället nyfiket. Vilket gör att dömandet av andra bleknar.
Mycket blir meningslöst och onödigt.
Lätt att meditera, lätt att lyssna, lätt att uppleva.
Men blir jag ledsen -så är det totalt! är jag arg, så är det också totalt. inget mitt i mellan.

Hade hoppats på kroppens mirakel – att jag skulle bli ”frisk” från utbrändhet. Så är det inte, det är det samma – men jag accepterar och kämpar inte emot det längre…. kanske har det gjort mig latare 🙂 Jag tillåter mig helt enkelt mer att vara den jag är, just nu.

Slut på rapport.

Tavlor till Indien

Gangas tavla

Jag gillade symboliken med fröet som låg så fint i knäet på den lilla Devan. Överflödets jordgubbar och gyllene bär -eller är det ägg? … ljuset uppifrån. Hmm det är alldeles för lite konst på väggarna på Oneness University, i nästa stund hade jag beslutat att skänka min tavla till OU.
Det var då vi mindes, att Rurik pratat om att skapa en speciell Ikon med det transendenta medvetandet (svanen) och Amma Bhagavan sittandes på ryggen. Man pratar så mycket, men plötsligt blev det fart på penslarna och… en Ikon var född:

Ruriks ikon

Kan man kånka en tavla så kan man kånka två. Rurik-fixaren snickrade och båda tavlorna kom fram utan en skråma.

Fixar Rurik

AmmaBhagavan ikon

Gillade att de tog emot tavlorna så fint i Indien. De blev överlämnade till Bhagavan när vi hade Darshan med alla oss ett tusen personer.

vill du ha Kosmisk ljus-input?

vatten o berg

Vättern och Omberg

Ofta är sagor mer verkliga än verkligheten. vi har bara glömt hur man ska förstå dom.
Sagan visar på vår inre verklighet. Kungar och drottningar är de delar av vårt inre som styr oss. Vår inre förhoppningsvis , mogna manliga el kvinnliga kraft.
En liten saga låter så här:  I ett land för länge sedan kom där en stor förfärlig demon. Den härjade runt och skadade allt och alla. Stor rädsla spred sig och kungen beordrade ut sina soldater för att döda demonen.
Vad de än gjorde, hur listiga den var, vilka vapen de än använde… inget dödade Demonen. den fortsatte att terrorisera och sprida skräck.
Kungen vände sig i sin förtvivlan till en helig man, för att be om råd. Hur skulle de befria landet från Demonen. Varför kunde de inte döda honom??
Den helige mannen, med sin tillgång till den oändliga visdomen sa ”Demonens själ är inte här, därför kan ni inte döda den. Det är en fågel som håller den. Om ni vill död Demonen får ni färdas över sju berg och sju hav. Där finner ni en grotta. Släpp fågeln fri!”
Så de tappraste, uthålligaste från landet tog sig över sju berg och sju hav. Fann grottan och gick in. 
En liten fågel satt i en bur. Försiktigt tog de buren, gick ut, öppnade den… fågeln flög ut.
I samma stund föll demonen ner död och upplöstes till intet.

måne

Fullmåne

Deeksha, eller Oneness Blessing som det också heter, är helt fantastisk möjlighet att få hjälp av ett ljus att gå in i sin inre värld. Aldrig att man får mer än vad man klarar och det är den hjälp som man behöver, för  att se allt med nya ögon… lite gudomligt ljus. Gåvan att ge Deeksha får man av AmmaBhagavan, man blir initierad här i Sverige och den fyra veckors kurs som jag nyligen gått i Indien är en fördjupning av det här, kan man säga. (mycket kort sammanfattning)
Deeksha kan man ge på distans, det är lika stark som om man lägger händerna direkt på  någons huvud för att ge den här överföringen. Varje dag sitter jag nu en stund och skickar Deeksha. Vem du än är, känd el okänd om du vill vara med och få en deeksha om dagen nu framöver, skicka mig ditt namn, för och efternamn och en bild på dig.( jag använder bilden med stor respekt, bara till det här) Skicka på min mail el sms:a, ganga.art(at)aol.se el  mobil:+739400005
Det kostar inget. Om det är nåt särskilt du vill ha hjälp med, tala om det för Universum, ljuset kommer in där det bäst behövs!

Deeksha

Deeksha, Oneness University
fast jag gör inte så här. Jag förvarar alla bilder i ett kuvert. Sen tar jag fram dom o ger alla en liten stund…

Jaha, den där sagan??
Jo, vi har alla ”demoner” inom oss. Personligheter som plötsligt dyker upp, far omkring, skadar både oss själva och andra. Vi, kungen, försöker fostra, ta bort, skärpa till sig… men roten, såret, präglingen, som gör att vi har de här demonerna i vårt liv får sin näring från det förflutna.
Vi behöver göra en lång inre resa för att hitta den där grottan. Vi behöver möta våra känslor (sju hav) och vi behöver vara envisa och kärleksfulla. när vi hittar grundorsaken till Demonen… så är det kanske bara en fågel. en liten skör del, ett litet barn inom oss. När vi ser fågeln, öppnar buren och låter den flyga -så har demonen mist sin kraft.
Men det kräver en modig, spännande och envis resa, in i dig själv…..

kärlek
Ganga

åka ifrån sommaren….

växthus 9 juli

Ja, jag märker att jag tittar lite extra på trädgården, och i växthuset. Att jag åker ifrån det här?  Det växer så det knakar och vackert är det.  Känns lite tokigt att tänka att om en och en halv vecka sitter jag på ett plan till Indien.

liljor 9 juli

De ena skönheterna avlöser de andra. en kvällspromenad gör en lycklig av alla dofter. Jag rör mig långsamt i trädgården och håller  fortfarande på med att plantera ut småplantor lite här o där.
Vad ska jag göra i Indien? Resan till Indien är att vårda den inre trädgården. Man kan kalla det mental yoga.  Det kommer bli att böja och vrida och sträcka på det inre.  Se och uppleva inåt. Resan går till en fyra veckors Deepening på Oneness University i södra Indien. Ganska nära Chennai.

Oneness tempel: Shakti Stala

Det kommer bli att sitta och lyssna på undervisning varvat med processer där man möter sig själv på djupet. Det blir till att möta sig själv, sin djupa präglingar, genom mammas mage, barndom och vidare.Inte för att det är fel på mammas mage  – utan för att det präglar oss.     SE, relationen till sig själv -andra –  och till Universum.

Man även ofta och gör ritualer och processer i Shakti Stala, Oneness Temple. Ett stort ”tempel” byggt enligt regler för hur man laddar och gör en plats ren och kraftfull för healing och för att öka människors medvetandenivå. En sorts tredimentionell Sri Chakara = en spec mandala som hjälper oss att kalibera med kosmos.

Jag kommer vara en bland många, från hela världen. Större delen av tiden är i mauna, tystnad, just för att man ska vara i kontakt med sig själv och inte fly undan. Så det blir inte så mycket bloggande under just den tiden. Antagligen inte alls.

majs 9 juli

Men ännu är det stilla liv i trädgården. Majsen sträcker på sig, i kapp med solrosorna och de verkar bli lika vackra som jag drömde om.