Vadstena Kvinnor

torget Vadstena
Rita och Ganga här står vi i en grupp på tolv kvinnor som nu ska vandra genom Vadstena. Det är Internationella kvinnodagen och det firar vi med att möta historiska kvinnor i Vadstena.

Drottning Margareta, Unionsdrottningen

Medeltiden är stark i Vadstena: Vi börjar på 1300-talet och Drottning Margareta. En drottning över hela Norden, som var i Vadstena vid flera tillfällen – hon var bästis med Heliga Birgittas barnbarn, som bodde här.  De hade fostrats tillsammans som barn och tidig tonår.  Och så var ju Vadstena klosterkyrka ett viktigt Pilgrimsmål, så dt var säkert riktigt trevligt och angeläget att vara här ibland.

Philippa av England
Philippa av England prinsessa av engelska kungahuset, gifte in sig i Sverige. Landsteg i  Helsingborg gifte sig i Lund. Hade gigantiskt med resesbagage vet man. Men sen minns vi inte mer än att hon dog 36 år gammal när hon var i Vadstena och skulle fira Jul. Det var precis när Vadstenas stolthet, kyrkan skulle invigas och hon begravdes där.

Katarina Ulfsdotter

Katarina Ulfsdotter, är en av heliga Birgittas åtta barn. visserligen gift, men de lät gudomlig renhet gå först och levde i vitt äktenskap och hon dog som jungfru. Hon blev änka rätt ung och levde med sin mamma i Rom och var den som såg till att relikerna av Birgitta kom hem och att kloster och kyrka blev verklighet.

Katarina Stenbock
Katarina Stenbock var Gustav Vasas tredje fru och var 17 år när de gifte sig. hon hade en klänning med 40 000sötvattenspärlor. Låter tungt. Gustav Vasa var för övrigt en vresig 60-åring. Så det var väl inte så kul, men intressant ändå, att han tycktes göra en reflektion över deras åldersskillnad och han kom att instifta en lag för att förhindra äktenskap mellan för gamla o för unga människor.  De levde ihop i åtta år. sen blev hon änka och levde så länge att hon hann uppleva 6 kungar under sitt liv. 86 år blev hon.

Elisabeth Hesselbladh
Elisabeth Hässelblad dog på 60talet men blev helgonförklarad förra året. Sveriges tredje helgon. Svenska med for till New York för att jobba och kunna skicka hem pengar till familjen. blev katolik, kom till Rom och fick som en stark ingivelse när hon kom till Heliga Birgittas Hus, att detta var hennes kall. därför har Vadstena ett nytt Birgittakloster med gästhem.

Ingrid Maria Rappe
Ingrid Maria Rappe har betytt mycket för Vadstenas kulturliv och för Sverige. Hon kom hit och var här ett längre tag och fick en stark ingivelse – som det visst verkar ske här! Hon såg framför sig årliga framträdande i Sång – Opera och framförande av nya och framhittade bortglömda storverk av Opera. Och, ja, det finns verkligen en mycket levande kultur, mycket musik och en speciell Vadstena anda här, och kvinnorna har varit mycket, mycket bidragande här.

IMG_8258
Så blev det skymning i lilla Vadstena, som varit en så het gryta i historiska Sverige. Spännande att höra. Jag har ju bara återberättat några små flingor av allt spännande. Vi är lite kalla och vi går mot eLLen för att mysa i tesalongen. Där inne är det massor av folk och de förereds för ett föredrag om Ellen Key, ännu en stark kvinna från dessa trakter. Säkert inspirerande att höra. Men våra trötta öron har redan lyssnat på så mycket…  vi åkte hem och myste vid brasan.

 

Kvinnliga vingar

Nya Tiden

the female. canvas. of Ganga

Idag bjuder jag på en liten, men kraftfull  text. Den berör mig så djupt, ger mig gåshud och  jag vill dela med alla. speciellt vill jag dela den med alla mina döttrar och alla mina systrar ( OK jag har inga blods-systrar men väl hjärte systrar)
Texten är skriven i Indien, handlar om kvinnor, riktar sig till alla kvinnor i alla kulturer. Oavsett vad du tror om Indien och deras syn på kvinnor, så har Oneness med Amma och Bhagavan rullat ut en stor varm röd matta för det kvinnliga.
Så GRATTIS, varje dag är en dag av födelse. Tänk att vara 26, stå mitt i sin mognad som ung kvinna och kunna klä av sig alla inlärda koncept om vem man är och hur man ska vara. Tänk att bara få uppleva sig själv och livet genom sitt hjärta!  Tänk vilka vingar som kan vecklas ut och sträcka sig in i  det okända äventyret! 

KVINNLIGA VINGAR
Text från Oneness University:
”Under århundraden har människor  försökt att på olika sätt att lyfta upp kvinnor. det har varit en hel del små framsteg, men ingen drastisk förändring har skett på  global nivå. Detta är Vattumannens Tidsålder eller Det Femininas Tidsålder där det sägs att kvinnor  slutligen befrias från årtusenden av separation och dominans.

Vi är medvetna om det outsägliga elände som har drabbat kvinnor  genom historien. Det är verkligen nedslående att se, att människan fortfarande, efter upprättande av ett modernt samhälle, med tekniska framsteg, ännu  är så  bakåtsträvande i sina idéer och sitt handlande mot kvinnor.

Orsak
När du söker svar frågan varför vi har denna situation,  behöver vi gå tusentals år tillbaka i tiden. Kvinna hade då en andlig position i samhället.  Men det kom en mörk tid, då man blev förblindad av okunnighet. Törst efter makt gjorde att man tog ifrån kvinnorna deras andliga ställning. När de försvagades andligt, sjönk kvinnor snart också i andra hänseenden, både  i fysiska, mentala och moraliska hänseenden. Fysiskt blev hon beroende av män för sin överlevnad och säkerhet. Mentalt  förlorade hon förtroende, vision och entusiasm för högre mening med livet. Hennes tankehorisont  blev begränsat till känslomässig överlevnad och avkomma. Samhället och kulturen var alltför glada att begränsa henne ännu mera.

Hennes tillstånd är som berättelsen om lejonet som tas upp bland vargar. Det förutsätter  själv, att den är en bland dem, tills en dag, den inser sin sanna potential och ger ifrån sig ett högt vrål. På samma sätt, så länge hon identifierar sig med dessa begränsningar, kommer hon inte att inse sin sanna potential.

Ljus, blid av Ganga

Ljus, blid av Ganga

LÖSNING
Enligt Sri amma Bhagavan, ”Ett andligt vakuum i en kvinnas liv har alltid lett till hennes undergång i alla andra områden i livet.”
Andlighet är hennes hjärta. Hon är begåvad med förmågan av intuition och känsla. Kärlek är för henne en naturlig upplevelse. Världen saknar kärlek och kvinnan med sin förmåga till  kärlek och medkänsla, har kapacitet att inviga den gyllene Tidsåldern. Andlig utveckling är nyckeln till all annan form av utveckling. Kvinnor har en stor andlig styrka och kan vara stora andliga ledare.

För att bli respekterad av andra, måste man respektera sig själv. För kvinnor att respektera sig själva,  borde de leva annorlunda, uppleva annorlunda och göra saker annorlunda.

Så om kvinnan ska väckas, måste hon inse sin andliga natur. Hennes förvandling kan inte ske genom inlärning av moraliska värderingar och principer, det måste vara en radikal förändring i hur hon ser sig själv och världen omkring henne.

kvinnans frigörelse är inte en social eller politisk rörelse. Det är en rörelse  av medvetande. Oneness movment står för detta.

BEGRUNDANDE
Blunda. Få medvetenhet om din egen brist på respekt, för dig själv.  Se bristen på självförtroende, på grund av icke-acceptans av dig själv.”

 

Den värld vi lever i är så förfinad. Det kan vara svårt att inse hur fast man är. Kanske svårt att se för en ung kvinna. Buren är många gånger gyllene.  Oftast behöver man få sig ett par smällar för att inse att det är något som inte stämmer.
Varför ska man se sin egen brist??  Ja, det är där miraklet sker. Så lätt att peka på allt o alla andra, men att se sig själv och de inre föreställningar som har format ens liv, är den totala befrielsen.   Att acceptera sanningen om hur man själv varit med och bygga buren gör att buren börjar smälta bort . 

FIA

 

HÄR ÄR ORIGINALTEXTEN,  för den som gillar att läsa på engelska:

upplifting woman

condition
over the centuries people have tried varios means to uplift women. there has been a lot of improvment in pockets, but never the less a drastic change has not happend on a global level. this is the Aquarian age or the Age of Women where it is said that women should be finally liberated from years of separation and domination.

We are aware of the untold miseries that women have suffered down history. It is indeed disheartening to see that human beings after establishing a modern society with technological advancement are still backward in their ideas and practicies towards women.

Cause
When you go to the question why this predicament then we would have to go thousands of years back in time. woman had once held a spiritual position in the society then. But there came a dark age where man was blinded by ignorance. their thirst for power instigated them to usurp the spiritual status of women. Once weakened spiritually women fell in other dimensions too namely physical, mental and moral. Physically she became dependant on the male for survival and security. Mentally she lost confidence, vision and zest for higher meaning of life. Her horizon of thought got limited to emotional survival and progeny. society and culture were too happy to limit her.

her condition is like the story of the Lion that is brought up among wolves. It assumes it self to be one among them until one day it realizes its true potential and lets out a loud roar. Similarly, as long as she identifies herself with these limitations she would not realise her true potential.

SOLUTION
according to Sri amma bhagavan,” A spiritual vacuum in a womans life has always led to her downfall in every other sphere of life.”
Spirituality is her heart. She is gifted with the faculty of intuition and feeling. Love to her is a natural experience. The world is devoid of love and woman with her faculty of love and compassion has the capacity to inaugurate the Golden Age.Spiritual development is the key to every other form of development. Women have a great spiritual strength and could be great spiritual leaders.

In order to be respected by another, one needs to respect oneself. For women to respect themselves, they ought to live differently, feel differently and do things differently.

So if woman has to be awakened, she must realize her spiritual nature. Her transformation cannot be through inculcating certain moral values and principles, it has to be a radical change in the way she views herself and the world around her.

Womans liberation is not a social or a political movment. It is a movment in consciousness. the Oneness movment stand for this movment.

CONTEMPLATION
Close your eyes. Get consciousness about your own lack of respect for your self. the lack of confidence due to non-acceptance of themselves.

läskit

handlös
Ja, nu har jag målat några av mina läskigaste tavlor….. någonsin. dom gör mig både galet lycklig och förtvivlat tårgögd. Mest isande sorgsen.
Nej, nej, Rurik är inte det minsta inblandad. Det är kanske bäst att tillägga.
mina Bilder exploderar ju ibland…. från att vara lagom skönt behagliga till att plötsligt borra ner sig i något som vill visa sig.

Inom Oneness finns nu möjligheten att göra en Chambersprocess. En fantastisk möjlighet att uppleva sin egen personliga gud väldigt påtagligt. Jag åkte till Norrköping och var med på en sådan process för 14 dagar sedan. Helt fantastiskt och förlösande!
Mycket av att nå andligt djup handlar om att kunna vara ärlig mot sig själv. Det var då de här bilderna kom fram….  Vi fick kontemplera över våra liv, ur olika aspekter. men det var rädslan som det handlade om, för mig, den här gången.

akvarell, utan händer
När jag ärligt såg på mitt liv, kunde jag se, att vid en punkt fick rädslan ta beslutet.
Där var en punkt där jag inte ville längre, det var för förvirrat och förtvivlat i relationen. Jag var inte lycklig. Men jag hade ett litet barn.
Men jag kunde liksom inte se mig som ensam mamma, var rädd för allt det praktiska och för pressen från omgivningen. Jag valde helt enkelt, att det var en omöjlig tanke.  Jag valde oförändring.
Därmed kom jag för evigt i underläge. Gjorde mig till den mindre viktiga. Kraftlös. symboliskt skar jag av mig händerna.

Jag hade kunnat vara stolt över mitt beslut, att jag höll ihop familjen. Någon annan hade kanske sett det så. Men det la sig djup i mitt undermedvetna och gjorde mig istället ständigt obekväm med mig själv. Det var som om jag hade stått mitt på vägen  när en lastbil  kom… och valt att inte gå till sidan, utan låtit mig och barnet bli överkörda. Det skapade känslan av hjälplöshet och irritation -som så klart helst ville peka på andra.

hand
Redan för många år sedan målade jag en annan akvarell som fick mig att gåtfullt rysa. Det var inte förrän NU, som jag förstod vad det var jag gestaltat. Den avskurna handen.
Nu visar jag inte det här för att gotta mig åt mitt förflutna utan för att jag tror att många kvinnor upplever att deras händer är ”avhuggna”. Av många skäl är det oftast kvinnor som ”frivilligt” låter hugga av sig händerna. Det blir ju bättre så. Lugnare. Mer okomplicerat. sen sitter vi där med alla våra krämpor och låtsas som ingenting. Inom oss så skriker besvikelsen!

Akvarell, hand
Det är aldrig försent. Det är en fantastisk möjlighet, att uppleva livet.
Att vända sig om och SE sitt liv,  är att ta kraften åter.  – Att låta de här bilderna bli målade var som en Shamansk Ritual. som att gå ner i underjorden och leta reda på en del av själen – och ta den med tillbaka. Att bli mer hel.
Det var också att bli mer empatisk, mer medkännande med alla andra kvinnor, alla andras liv.
Av alla personer, är det enklast att köra över sig själv. Att vara hård och uppfostrande mot sig själv. Men det finns INGET som förändrar den yttre världen så mycket, som när vi ömsint omfamnar våra egna sår och kantigheter…
Miraklet är inte att vara perfekt …. utan att se sanningen och omfamna det man är, ömsint. Det räcker. Om det sen handlar om att man varit klantig, dum, feg, snål, rädd  eller vad som helst – omfamningen gör att DU förändras. att DIN magnetism förändras. Att det DU drar till dig blir något nytt.

Hmmm tror inte att de här bilderna kommer att vara med på konstrundan….. dom vill nog vara med i ett annat sammanhang. Men jag vill gärna dela dom med dig, här på bloggen.

Är du intresserad av Sacred Shambers? Här finner du mer information.

mina hormoner….

hormonbok

Du har väl inte missat Mia Lundins bok om kvinnliga hormoner?? KAOS I KVINNOHJÄRNAN.
Jag läser den, och läser den, och läser den. Jag ser mig själv och jag ser väldigt många av mina vänner och deras unga döttrar i den.  Önskar att jag hade fått den (boken) i trettioårspresent. Nu är jag 54 och får väl vara glad ändå, men inser att EN av de stora felande länkarna i min utmattning har med hormoner och signalsubstanser att göra.
Detta är en grymt bra bok, otroligt pedagogisk och får en att gå till handling! Den här boken är ett bra inslag i ”Muttans år”! Mer stark, hel och balanserad kvinna! Vi har lidit tillräckligt!
Så otroligt många kvinnor som blir felbehandlade, diagnostiserade som psykiskt sjuka o deprimerade, många blir stympade, borttagna sin livmoder….

Själv sitter jag här med mina homeopatiska ambitioner, så nu är min utmaning att försöka göra, i första hand till mig själv, ett kitt med första hjälpen, för att få mina egna signaler på plats!! Lyckas jag med det, så vågar jag erbjuda det till andra. Mia Lundin jobbar med det som hon kallar bioidentiska preparat som fungerar mycket bättre än de kemiska substitut som läkemedel vanligtvis annars är.

Men som sagt. Mina erfarenheter från förr säger att homeopati är fantastiskt, så jag ska kolla hur det faller ut. Mia skapar nämligen i sin bok förnämliga listor av vad man behöver, beroende på var man är i livet och vilka symptom man har. Tänker mej att helt enkelt följa hennes råd.

Hennes bok har vunnit pris. Så Svensk hon är bor och verkar hon i USA. Där kom hennes bok ut redan 2010, ”Female Brain Gone Insane”, prisbelönad av National Health Information Awards i USA som ”nationens bästa hälsoinformation till allmänheten”. Boken gavs ut på svenska 2011 under titeln ”Kaos i kvinnohjärnan”.

För dig som är nyfiken, vill läsa hennes bok och vill prova de bioidentiska preparaten. Klicka här, gå in på hennes hemsida, det kan vara början på ett nytt liv!!!

inte…hets mot folkgrupp

….kommer ihåg när jag nyinflyttad i Båstad upptäckte en bil som stod parkerad framför huset där vi bodde.  bilen hade en dekal i bakrutan där det stod ”en kvinna som är mer än tre meter från spisen, är på rymmen”
Man blir extra mycket TIGER när man har barn. Inte kan jag bara låta mina döttrar komma hem, läsa dekalen och låtsas som att det är OK med sådana uttryck. NIX.
Jag ringde till Polisen. ville anmäla bilägaren….. inte får man väl köra omkring med texter som förolämpar halva Svenska befolkningen?? Men se, svaret jag fick från polisen var att det gick inte att anmäla, för det var del av befolkningen.  Hets av folkgrupp ska vara kvinnor-män-barn. Hets mot kvinnor, kunde man tydligen inte anklaga någon för. sprayade hakkors kan vara hets mot folkgrupp, men att skriva att kvinnor ska stå vid spisen anses inte som hets…ja, det är ju inte så upphetsande….
Jag fick lägga på, besviken. Fick nöja mig med att sticka in en lapp i bilen där jag skrev att det var bättre han gick en kurs i matlagning än att gnälla på kvinnor…